Onderwijs introduceert centrale inschrijvingen en uniform inschrijfgeld op VOJ en VOS scholen

Suriname culinary team leert bij tijdens jongste Taste of the Caribbean
juni 19, 2015
Eurotop na niet bereiken overeenkomst met Griekenland
juni 19, 2015
Show all

Onderwijs introduceert centrale inschrijvingen en uniform inschrijfgeld op VOJ en VOS scholen

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur stelt voortaan een centrale inschrijving in, voor nieuwe inschrijvingen, naar de eerste leerjaren van het Voortgezet Onderwijs op Senioren en Junioren niveau. Het gaat om de volgende onderwijstypen: pedagogische instituten, IMEAO, HAVO en VWO. Alleen voor het NATIN wordt er nog op de school zelf ingeschreven.

Hierover zijn diverse schooldirecteuren donderdag breedvoerig over geïnformeerd door Onderwijs onderdirecteur, Roy Narain. Daarvoor is ook een instructiebrief verzonden naar de leiding van de scholen.

Het ministerie zegt tot deze centrale inschrijving te zijn over gegaan, omdat zij een goede verdeling van de verschillende vakkenpakketten op VOS niveau nastreeft. Bovendien moet het zogenoemd transparantbeleid ertoe leiden, dat leerlingen, dichterbij huis kunnen worden geplaatst.

Er komt een reguliere inschrijvingsperiode en een periode van inschrijving voor laatkomers. Dit wordt via bekendmakingen door het ministerie aangegeven.

Om de centrale inschrijving in goede banen te leiden heeft het departement een commissie geïnstalleerd. De commissie zal erop toezien dat de leerlingen via hun geregistreerd woonadres, op basis van een uittreksel, op de diverse scholen worden geplaatst. Het examenbureau zal op de dag van de uitslag een aanmeldingsformulier meegeven aan de directeur van een VOJ school, waarop de desbetreffende leerling is ingeschreven. De directeuren van de VOJ scholen zullen samen met een namenlijst en een uittreksel van de leerling deze inleveren bij de commissie.

De commissie zal de leerlingen dan via een computersysteem rangschikken naar schooltype en woonadres.

Overigens werd eerder bekend dat het schoolgeld op middelbaar niveau is verhoogd naar 250 SRD. Late inschrijvers moeten een extra 50 SRD bovenop doen. Het ministerie hoopt door structuur te brengen een ordelijk verloop te garanderen op alle onderwijstypen binnen het Surinaams onderwijs.

Comments are closed.