NPS: PRESIDENT MOET DC CORONIE TOT ORDE ROEPEN

HARD WERKEN EN PLANNING BRENGT GUYANA LANGSZIJ SURINAME
juli 21, 2016
AANWAS MULO ZAL BEHOUD IMEAO-V BEPALEN
juli 22, 2016
Show all

NPS: PRESIDENT MOET DC CORONIE TOT ORDE ROEPEN

De Nationale Partij Suriname (NPS) wil dat president Desi Bouterse de districtscommissaris van Coronie tot orde roept en hem opdraagt om de circulaire, die hij 19 juli onder het personeel van zijn commissariaat heeft verspreid, intrekt. Het is het recht van iedere Surinamer, stelt de partij in een verklaring, om vrijelijk te praten over alle onderwerpen.

“Niemand mag een inwoner van de republiek Suriname beletten te praten over wat dan ook. Dat de districtscommissaris in zijn circulaire ambtenaren bedreigd heeft zware sancties toe te passen, wanneer hij merkt dat er over politieke issues wordt gediscussieerd, is een regelrechte schending van het grondrecht van vrije meningsuiting”. De grondwet geeft in artikel 8 lid 2 aan, dat niemand op grond van zijn politieke overtuiging gediscrimineerd mag worden, stelt de partij.

President Bouterse moet hiertegen optreden vindt de NPS, omdat hij anders zijn plicht als “hoeder van een verenigde Surinaamse samenleving verzaakt en wel in grove mate”. De partij zegt verder niet te zullen schromen om de brief van dc Wedperkash Joeloemsingh te laten beoordelen door een van haar juridisch onderlegde leden, teneinde een klacht in te dienen zowel nationaal als internationaal. Een dergelijke actie zoals van de dc moet vroeg in de kiem gesmoord worden, “want anders stevenen we in ons geliefde land Suriname af op een dictatuur”. DWT

Comments are closed.