Nog geen verzoek tot collectieve gratie

CENTRALE BANK DEVALUEERT SURINAAMSE DOLLAR
november 19, 2015
Opnieuw aanslagen in Nigeria
november 19, 2015
Show all

Nog geen verzoek tot collectieve gratie

In verband met de viering van veertig jaar staatkundige onafhankelijkheid zou er gratie verleend kunnen worden aan twaalfhonderd gedetineerden vermeldt de Ware Tijd online. Gratieverlening is rond hoogtijdagen gebruikelijk.  Het ministerie van Justitie en Politie moet een voordracht aan de president doen. Bij gratie wordt een deel van de straf of de hele straf kwijtgescholden. Een speciale commissie wordt voorgezeten door de procureur-generaal die belast is met het gratieverzoek. Het advies aan de minister moet vervolgens doorgeleid worden naar de president.

De directeur van het Kabinet van de President, Eugène van der San, zegt dat er normen zijn voor de gratieverlening. Gedetineerden die een deel van hun straf hebben uitgezeten, kunnen in aanmerking komen. Iemand kan op basis van zijn of haar gedrag tijdens de detentie worden uitgesloten, zegt de kabinetsdirecteur. Van der San benadrukt dat de president pas in beeld komt als de voorstellen zijn gedaan. Het hoofd Delinquentenzorg, Paulus Pinas, legt uit dat elke gedetineerde die een jaar of meer in detentie zit, gratie kan worden verleend. Hij heeft geen informatie over eventuele strafvermindering of kwijtschelding in deze periode. In sommige gevallen kunnen gedetineerden door kwijtschelding van een deel van hun straf op vrije voeten komen. “Elke gedetineerde heeft recht op gratie, maar de commissie zal beoordelen wie in aanmerking komt.” DWT-online (NEW)

 

Comments are closed.