Nieuwe Comptabiliteitswet moet maandelijkse uitgaven ministeries kunnen monitoren

Fotograaf Regillio Derby doet officieel aangifte bij OPZ
mei 23, 2018
10 Mobiel – Astrid Seymor – 23 mei 2018
mei 23, 2018
Show all

Nieuwe Comptabiliteitswet moet maandelijkse uitgaven ministeries kunnen monitoren

Financiën krijgt meer ruimte om bestedingen te controleren

 

De parlementaire commissie van rapporteurs, die de nieuwe comptabiliteitswet voorbereidt, vraagt een bestedingsplan die samen met de staatsbegrotingen ingediend moeten worden. De gedachte hierachter is dat er een duidelijke overzicht moet zijn in wat de maandelijkse staatsuitgaven per ministerie zullen zijn. Tijdens de voortzetting van de commissievergadering tussen parlement en regering, gisteren, is dit duidelijk benadrukt door de indieners van het initiatiefvoorstel. Woordvoerder van de indieners, Jennifer Geerlings-Simons, zegt dat hiermee een verantwoordelijk financieel beleid uitgestippeld kan worden. De staat kan met deze regeling bijvoorbeeld ervoor waken dat zij maandelijks niet meer uitgeeft dan er verdiend is.

De bedoeling is dat het Ministerie van Financiën een strengere toezicht zal kunnen uitvoeren op wat er op alle departementen wordt uitgegeven. Echter, is het ook niet de bedoeling dat de minister van Financiën een superminister wordt die het beleid op andere departementen in een greep heeft dan wel bepaald of kan ondermijnen.

Volgens Financiënminister Hoefdraad behouden de overige ministers hun huidige bevoegdheden, alleen zal Financiën ervoor waken dat er alleen gelden uitgegeven worden voor beleidsmaatregelen die vooraf besproken en overeengekomen zijn:

 

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën gisteren tijdens de voortzetting van de commissievergadering over de nieuwe Comptabiliteitswet. Die zal de meer dan 60 jaar oude wet, die niet meer voldoet aan de hedendaagse realiteit, moeten vervangen.

De aankomende wet biedt meer financiële bewegingsruimte aan ministers om beleid te kunnen maken, maar geeft ook extra toezicht aan het ministerie van Financiën te kunnen waken op de rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitgaven.

Comments are closed.