Nieuw Koffiekamp intens bezig met herstel normen

RGB minister Relyveld: 99% occupatie vraagstuk opgelost
september 8, 2013
Brand verwoest drie woningen in Nickerie
september 8, 2013
Show all

Nieuw Koffiekamp intens bezig met herstel normen

Nieuw Koffiekamp BrandHet Koffiekamp Collectief heeft naar aanleiding van de dramatische ontwikkeling in het dorp, zich beraden hoe te geraken tot herstel van normen en waarden in de gemeenschap. In dit kader zijn twee formele vergaderingen belegd waarbij gebrainstormd is over wat te doen om met name de harde criminaliteit te lijf te gaan in Nw.Koffiekamp. Er is vastgesteld dat de sociale controle, die een belangrijke bijdrage geleverd heeft aan het in stand houden van goede normen en waarden, in ere hersteld moet worden. De jongeren moeten tot het besef gebracht worden dat zij bestaan dankzij de ouders. Respect en eerbied dienen weer die plaats in te nemen binnen Koffiekamp. Verder is bepaald dat ter ondersteuning van het leiderschap binnen de Koffiekamp gemeenschap er een intensievere interactie bevorderd zal worden tussen jongeren en dorpsleiding.

Comments are closed.