Nieuw Front-plus oppositie vraagt DNA-vergadering aan

Dagbladen overzicht 21 januari
januari 21, 2015
Drugsdealer ingerekend
januari 21, 2015
Show all

Nieuw Front-plus oppositie vraagt DNA-vergadering aan

Voorzitter Geerlings-Simons schrijft vergadering uit voor donderdag

De gezamenlijke Nieuw Front-Plus oppositie, heeft gisteren in een brief aan parlementsvoorzitter Jenny Geerlings-Simons een vergadering aangevraagd, om de ontwerpbegrotingen voor 2015 te behandelen. De brief is onder andere ondertekend door NF-fractieleider Radjkoemar Randjietsingh (VHP).

De oppositie fracties beroepen zich op artikel 29 van het Reglement van Orde, dat zegt dat de voorzitter “zo dikwijls hij dit nodig oordeelt of dit door vijf leden schriftelijk met opgave van het onderwerp is verzocht” vergaderingen mag uitschrijven. De aanvragers willen zo snel mogelijk een begin maken met de Algemene Politieke Beschouwingen.

“Dit verzoek staat in het licht van het feit, dat de ontwerpbegrotingen al door de president zijn ingediend op 1 oktober 2014, waarbij hij een uiteenzetting heeft gegeven van het door de regering te voeren beleid. De Grondwet schrijft in dit kader voor, dat alle uitgaven van de Staat en de middelen ter dekking van de uitgaven worden geraamd op de begrotingen, zodat De Nationale Assemblee zich daarover kan uitspreken”, aldus een passage uit de brief.

Vanaf 1 oktober vorig jaar is het parlement niet meer in openbare vergadering bijeen gekomen, door gebrek aan een quorum. De samenwerkende oppositiepartijen hebben toen steeds geweigerd quorum te verlenen. Dit om volgens hen te benadrukken, dat de coalitie niet in staat zou zijn, een meerderheid in het College te vormen. Dit laatste wordt door de coalitie tegengesproken.

 

Intussen heeft voorzitter Geerlings-Simons voor donderdag twee lijvige vergaderingen uitgeschreven. Voor 11 uur is de huishoudelijke vergadering gepland. De openbare vergadering is voor 13.00 uur uitgeschreven. Op agenda staat als eerst weer de behandeling van de wet op het ‘Constitutioneel hof’. Hier vallen de oppositiepartijen over.

 

Op de agenda van de openbare vergadering zijn twee nieuwe ontwerpwetten opgenomen, die eerst huishoudelijk verband behandeld moeten worden. Het gaat om de Anti-corruptiewet en de nadere wijziging van het Wetboek van Stafrecht. Deze agendapunten zijn onder voorbehoud opgenomen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.