Newmont start uitbreidingsactiviteiten merianmijn

Dodental aanslag Kabul loopt op tot 150  
juni 6, 2017
Commissariaat Paramaribo Zuid – West houdt veldoriëntaties
juni 6, 2017
Show all

Newmont start uitbreidingsactiviteiten merianmijn

Goudmaatschappij Newmont is begonnen met werkzaamheden om de productie van de Merian goudmijn op te voeren en de levensduur ervan te verzekeren tot zelfs te verlengen. Hiervoor worden exploratieactiviteiten uitgevoerd op een nieuwe locatie in het district Para. Ruim dertig kilometer westelijk van de Merianmijn wordt onderzoek gedaan naar goudvoorkomens in het ‘Sabajoproject’ of de ‘Sabajomijn’. De activiteiten bevinden zich nu in een fase waarin een verplichte studie over milieu en sociale effecten gedaan moet worden.

Newmont heeft om de studie te doen het internationaal opererende bureau ‘ Golder Associates’ ingehuurd. Het bureau heeft op zijn beurt voor het uitvoeren van de praktische onderzoekingen Surinaamse deskundigen en bedrijven aangetrokken. Het gaat om uiteenlopende studies.

De milieu- en sociale effectenstudie is volgens Newmont een vereiste van het Nationaal Instituut voor Milieu en Onderzoek in Suriname. Zondag is, als onderdeel hiervan, in hotel Krasnapolsky gesproken met personen die in het gebied van de Sabajomijn wonen of werken. Na een presentatie hebben zij vragen mogen stellen aan de consultants en de leiding van Newmont.

Bij de exploratieactiviteiten worden in een vroeg stadium enkele processen uitgevoerd. Newmont wil zo een beeld krijgen hoeveel ze zal moeten investeren om de mijn te ontwikkelen. Er zal gewerkt worden met satellietopnames om data te verzamelen en te verwerken. Rond de Sabajomijn worden er geen nieuwe bedrijfsfaciliteiten opgezet. Het gewonnen materiaal wordt naar de faciliteiten van de Merianmijn vervoerd.

Comments are closed.