NDP zal verzoek PG ten aanzien van Hoefdraad afwijzen

Dagbladen overzicht – 14 mei 2020
mei 14, 2020
Reparatie Wakay-pompen moet vóór grote droge tijd
mei 14, 2020
Show all

NDP zal verzoek PG ten aanzien van Hoefdraad afwijzen

‘Onderzoek PG niet deugdelijk en assemblee onjuist geïnformeerd’
Fractie heeft aan één gesprek met Hoefdraad genoeg voor een oordeel

De fractie van de NDP zal niet voldoen aan het verzoek van de procureur-generaal om Gillmore Hoefdraad, de minister van Financiën, in staat van beschuldiging te stellen. Dat oordeel lag woensdagmiddag nog geen uur nadat een DNA-commissie de minister had gehoord klaar. De PG heeft op basis van een 138 pagina’s tellend dossier aan de assemblee gevraagd de bewindsman in staat van beschuldiging te stellen. De NDP-fractie stelt dat het onderzoek van het Openbaar Ministerie niet deugdelijk en niet correct is uitgevoerd.

“Bij de bestudering van het verzoek van de Procureur-Generaal door de NDP-fractie, in samenhang bekeken met de 11 punten tellende verwijten waarvan de betreffende politieke ambtsdrager wordt verdacht en vervolgens afgezet tegen het verweer van de Minister van Financiën zijn wij als fractie tot de conclusie gekomen dat het verzoek van de Procureur Generaal zowel formele, alsook feitelijke onvolkomenheden bevat, waardoor niet anders kan worden geconcludeerd dan dat hetgeen de Procureur Generaal als een korte feitelijke omschrijving van het misdrijf dan wel de misdrijven heeft doen optekenen niet de lading van aangehaalde strafrechtelijke bepalingen dekt”, luidt een passage uit de verklaring.

De NDP verwijt de PG De Nationale Assemblee zelfs informatie te hebben onthouden en onjuist te hebben geïnformeerd. “Verder kan uit de vordering van de Procureur-Generaal, als uit het verweer van de Minister worden geconcludeerd dat de Procureur-Generaal in de door hem gehanteerde beschrijving bestemd om DNA te informeren onvolledig is geweest, niet of niet geheel juist is geweest, althans dat de door de pg gehanteerde beschrijving geen weerspiegeling is van de vele reeds afgelegde verklaringen”.

Het Openbaar Ministerie verdenkt Gillmore Hoefdraad van meer dan tien strafbare feiten, die hij heeft gepleegd in zijn hoedanigheid van minister van Financiën. Die feiten zijn aan het licht gekomen in het onderzoek naar mogelijke malversaties van de ex-governor Robert Van Trikt

Comments are closed.