NALATIGHEID BURGER EN OVERHEID OORZAAK SLECHTE KWALITEIT DRINKWATER

ARBEIDERS SBB ROEREN ZICH
oktober 31, 2017
Zo’n 80.000 politieke berichten uit Rusland op Facebook over verkiezingen VS
oktober 31, 2017
Show all

NALATIGHEID BURGER EN OVERHEID OORZAAK SLECHTE KWALITEIT DRINKWATER

Een combinatie van nalatig gedrag van de burger en de overheid maakt dat de samenleving blootgesteld blijft aan (de gevolgen van) onveilig drinkwater. Adek-studente Sunaina Sital heeft voor haar afstudeerthesis onderzoek gedaan naar de microbiologische en chemische kwaliteit van drinkwater in voornamelijk durotanks in Paramaribo, Para, Wanica, Commewijne en Nickerie.

Haar onderzoek heeft riskante concentraties van zware metalen zoals lood, nitraat en cadmium aangetoond. Ter illustratie: in veertig van de vijftig monsters zijn hoge verzamelingen van nitraat vastgesteld. Vijf van de veertig monsters bleken hoge concentraties lood te bevatten. Het in Wanica onderzochte water bevatte het hoogste aantal levende micro-organismen (bacteriën) per milliliter. Nickerie komt op de tweede plaats.

Voedseltechnoloog Ricky Stutgard die hoofdbegeleider was tijdens het onderzoek, legt desgevraagd uit dat de aanwezigheid van bacteriën te maken heeft met het onderhoud van de durotanks. Uit het onderzoek is gebleken dat slechts twintig van de onderzochte huishoudens in Wanica hun tank schoonmaakt; slechts dertig procent plaatst deze onder een afdak.

“Op die manier komen er kikkers, gekko’s en andere reptielen in het water terecht die daarin hun behoefte doen met alle gevolgen van dien”. Hij zegt dat de aanwezigheid van zware metalen meer te maken heeft met het slechte onderhoud van de waterleidingbuizen door de SWM.

“De opname van zware metalen in het menselijk lichaam kan leiden tot geestelijk gehandicapte kinderen en zelf tot de dood. Niet alle gevallen zijn gedegen onderzocht omdat de meetapparatuur van het BOG niet zo geavanceerd is als die van de WHO, de  Wereldgezondheidsorganisatie,” aldus Stutgard.

Sital, die nu de titel Bachelor of Science draagt, beveelt het BOG aan om betere informatie te verschaffen over de richtlijnen voor de plaatsing en onderhoud van een wateropslagtank. Ze onderstreept ook de noodzaak om het water eerst te koken alvorens het wordt gebruikt.

Comments are closed.