Naamswijziging Stichting Juridische Samenwerking Suriname Nederland (SJSSN0 moet bredere discussie aanwakkeren

COVAB houdt COVID-19 gedragsveranderingscampagne
augustus 18, 2020
10 Mobiel – Revelino Dongo – 18 augustus 2020
augustus 18, 2020
Show all

Naamswijziging Stichting Juridische Samenwerking Suriname Nederland (SJSSN0 moet bredere discussie aanwakkeren

De Stichting Juridische Samenwerking Suriname Nederland (SJSSN) heet nu Centrum voor Democratie en Rechtspleging (CDR). Volgens de voorzitter van het bestuur Roy Shyamnarain heeft de naamswijziging te maken met meer betrokkenheid van de burger en een meer democratische belevenis van de rechtsstaat in Suriname. Het centrum is een opleidingsinstituut voor overheids- en praktijkjuristen en wil haar activiteiten verbreden, door het debat te stimuleren over democratie, rechtsstaat en rechtspleging.

Volgens Shyamnarain moet de nieuwe naam dienen als basis voor de filosofie van de stichting. Het moet een betere associatie weergeven met de werkzaamheden. Uit onderzoek is gebleken dat er in de samenleving een honger is naar meer discussie over de rechtstaat, zonder dat de politiek daarin een voorhoederol vervult.

Tot voorzitter van het stichtingsbestuur bij het Centrum voor Democratie en Rechtspleging (CDR), voorheen Stichting Juridische Samenwerking Suriname Nederland (SJSSN) dat al 31 jaar bestaat, Roy Shyamnarain. Naast het verzorgen van opleidingen en trainingen behoren de kernactiviteiten van de stichting onder meer het in standhouden van de Kenneth Gonçalves juridische bibliotheek, het geven van lezingen en houden van bijeenkomsten, het stimuleren van het publieke debat over het recht in het algemeen en democratie, rechtstaat en rechtspleging. De focus blijft ook op het verzorgen van beroepsgerichte opleidingen en trainingen voor praktijkjuristen werkzaam bij de rechterlijke macht, de advocatuur, het notariaat, de overheid en het bedrijfsleven.

Comments are closed.