Na-inschrijving Basis- en VOJ-scholen vanaf 16 september

Dagbladen overzicht – 5 september 2019
september 5, 2019
Rusland waarschuwt voor ondergang SLM
september 5, 2019
Show all

Na-inschrijving Basis- en VOJ-scholen vanaf 16 september

Het Ministerie van Onderwijs start binnenkort met de na-inschrijving op Basis- en VOJ-niveau. Ouders die hun kinderen tijdens de centrale registratiehebben aangemeld kunnen vanaf maandag 16 september tot en met woensdag 18 september een inschrijfformulier afhalen op het ministerie. Daarna volgt de definitieve inschrijving, zegt onderdirecteur Muriel Hoepel.

Voor kleuters vanaf drie jaar bestaat nog altijd de mogelijkheid te worden ingeschreven als onderdeel van het programma ‘Schoolrijpe driejarigen’. Ouders kunnen zich melden bij het Bureau Voorschoolse Educatie van het ministerie.

Hoepel stelt verder dat nog steeds geldt dat ouders van wie de kinderen staan ingeschreven op een school van het zogenoemde ‘bijzonder onderwijs’, geen ouderbijdrage van 250 Surinaamse dollar hoeven te betalen. Daarover zijn in juli afspraken gemaakt tussen het Fibos en Onderwijsminister Lilian Ferrier.

Muriel Hoepel, onderdirecteur op het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Begin augustus is ruim 1,4 miljoen Surinaamse dollar aan achterstallige subsidie overgemaakt naar de Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs (Fibos).

Comments are closed.