Monumentaal pand Watermolenstraat gesloopt

Cultuur Karavaan zoekt sponsors door uitvallen bijdrage overheid.
juni 3, 2017
Nederland formeel gekozen in Veiligheidsraad VN
juni 3, 2017
Show all

Monumentaal pand Watermolenstraat gesloopt

-Commissie Monumentenzorg neemt geval hoog op

-Heeft politie ingeschakeld om sloop te halten

De eigenaar van het monumentaal pand aan de Watermolenstraat 20 is overgegaan met de sloop van het gebouw. De Commissie Monumentenzorg in Suriname hiermee geconfronteerd is er niet over te spreken. De eigenaar had geen schriftelijke toestemming verkregen van de commissie om tot het neerhalen over te gaan. Een andere zakelijke gerechtigde van een monumentaal pand dreigt, buiten de wet om, ook zijn gebouw te slopen. De Commissie Monumentenzorg heeft de politie gevraagd om te beletten dat het slopen van deze panden doorgaat.

Het pand aan de Watermolenstraat is in april 1999, vanwege de traditionele elementen die erin zijn verwerkt, aangewezen als monument. Hiervan is de eigenaar per brief in kennis gesteld. Bovendien staat het pand ook geregistreerd in het openbaar Monumenten Register. De commissie zegt dat het volgens de Monumentenwet uit 2002 verboden is, om zonder vergunning van het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur, monumentale panden af te breken. Er mogen ook geen veranderingen in de structuur van een als monument aangemerkt gebouw worden aangebracht. Overtreders lopen het risico op een gevangenisstraf van hooguit twee jaar. Daarnaast gaan ze het afgebroken pand terug moeten brengen in de oorspronkelijke staat. Om zeker te weten of een pand behoort tot een monument kan een ieder terecht bij de Commissie Monumentenzorg.

Comments are closed.