Moestadja installeert nieuwe Arbeidsadviescollege (AAC)

Schooljeugd actief betrokken bij Earth Hour 2018
maart 13, 2018
Onderbezetting Luchtvaartdienst wordt aangepakt
maart 13, 2018
Show all

Moestadja installeert nieuwe Arbeidsadviescollege (AAC)

Minister Soewarto Moestadja van Arbeid heeft op maandag 12 maart het nieuwe Arbeidsadviescollege (AAC) geïnstalleerd. Het college wordt geleid door de jurist, Jurgen Tamsiran, die van huis uit advocaat is. Het nieuwe AAC zal verantwoordelijk zijn voor de volledige modernisering van de arbeidswetgeving in deze regeerperiode.

Vernieuwing van de arbeidswetgeving is noodzakelijk op basis van de veranderingen die zich in de loop der jaren hebben voorgedaan op het vlak van arbeid en economie in Suriname.  De huidige arbeidsverhoudingen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt verschillen met de situatie van 80 jaren geleden. De arbeidswetgeving moet ook een dienende functie vervullen voor de macro-economische doelen die de staat nastreeft. Bij het vernieuwingsproces zullen de richtlijnen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de wetgeving binnen de CARICOM in acht worden genomen.

Intussen zijn al 6 arbeidswetten goedgekeurd door DNA, terwijl er nog 4 ontwerpwetten gereed staan om in behandeling te worden genomen. Bij de Staatsraad zijn er nu 3 wetten in behandeling die naar verwachting spoedig door de president aan het parlement zullen worden aangeboden voor goedkeuring. Er zijn nog 8 ontwerpwetten bij het ministerie in voorbereiding. Een van deze is het ontwerp Minimumloon ter wijziging van de huidige wet Minimumuurloon, welke deze week nog aan het AAC worden aangeboden.

Het AAC is de eerste van de vier stations die het ontwerp moet aandoen. De minister van arbeid dient volgens de wet op het AAC-rekening te houden met het advies van dit college. In het college zitten vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven en de vakbeweging. De zittingsperiode is twee jaar.

Comments are closed.