Moengo Science Park spil voor ontwikkeling Marowijne

SWM past principe van ‘no work no pay’ toe
juli 11, 2017
120 jongeren krijgen tweede kans om zich waar te maken in de maatschappij
juli 11, 2017
Show all

Moengo Science Park spil voor ontwikkeling Marowijne

Na het vertrek van de Suralco en het einde van de mijnbouw-economie in Marowijne als drager van de economische ontwikkeling, moeten de agro-, toerisme- en creatieve economie via het ontwikkelingsmodel ‘Greenport Marowijne’, het district nieuw leven inblazen. Waar voorheen één werkgever voor werk en inkomsten zorgde, moeten nu veel kleine en verschillende lokale bedrijven ontstaan. In samenwerking met investeerders moeten zij zorgen voor de sociale en economische ontwikkeling van Marowijne. Iedere economisch sterke regio is gebaat bij een sterke en goed opgeleide middenstand met een sterke kennisbasis met innovatieve capaciteit.

De stichting SOIL Masonkondre, de Technische Universiteit Delft, de Anton de Kom Universiteit en de Universiteit Antwerpen hebben een samenwerkingsverband gesloten, dat die ontwikkeling moet ondersteunen. In het opgestelde plan van aanpak is Moengo het centrum van de economische ontwikkeling waarbij de partners en anderen, Stafdorp tot het Moengo Science Park zullen ontwikkelen als motor voor Greenport Marowijne. Dit ontwikkelingsmodel moet zorgen voor onderwijs en onderzoek die lokaal ondernemerschap stimuleren en zorgen voor duurzame economische ontwikkeling met voldoende werk en inkomen voor de regio. Dit project is echter afhankelijk van de medewerking van de overheid en de Suralco/Alcoa.

Nu de mijnbouwactiviteiten van de Suralco beëindigd zijn, is de economische productie in Marowijne bijna tot het nulpunt gedaald. Op dit moment zijn er geen grote bedrijven in Marowijne die in dezelfde mate als de Suralco de economie van het district dragen. Surgold is er in het nabije Meriangebied, maar heeft bijna geen economische invloed op de regio met een jonge populatie van ongeveer 20.000 inwoners, die snelgroeiend is en op zoek naar werk en inkomen.

Comments are closed.