Ministerie van Volksgezondheid focust op patiëntveiligheid

Santokhi provoceert NDP in hol leeuw
september 18, 2019
Traditioneel gezag Paamaka verwerpt overeenkomst over grensbepaling woongebied
september 18, 2019
Show all

Ministerie van Volksgezondheid focust op patiëntveiligheid

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in mei dit jaar de Dag voor Patiëntveiligheid (World Patient Safety Day) geadopteerd en opgericht. Aan deze dag zal voor het eerst wereldwijd aandacht worden geschonken. Het thema voor dit jaar is ‘Patient Safety: a global health priority’ en de slogan luidt: ‘Speak Up for patient Safety’. In dit kader heeft het Ministerie van Volksgezondheid dinsdag, in samenwerking met de Pan American Health Organization (PAHO) en de WHO, een workshop gehouden.

Zo is er gediscussieerd en zijn er voorstellen op tafel gekomen om de patiëntveiligheid binnen de verschillende gezondheidsinstellingen te verbeteren. Robert Mohamed, onderdirecteur van Volksgezondheid, zegt aan Radio 10 dat het ministerie reeds een aantal maatregelen heeft getroffen. Een daarvan is de samenstelling van een Nationale Infectiepreventie en Controle Commissie.

Muriel Wijnstijn is supervisor bij Huize Ashiana en ze zegt dat binnen de gezondheidszorg de gezondheidswerkers eerst op hun veiligheid moeten letten, want dan pas kunnen patiënten van een optimale veiligheid worden voorzien.

Aansluitend op de slogan ‘Speak up for patient safety” zegt de voorzitter van de Nationale Infectiepreventie en Controle Commissie, Kathleen Jharie- Kuish, dat er in Suriname geen aanspreekcultuur heerst. Dit komt merendeels uit angst voor de gevolgen, terwijl het wereldwijd steeds meer gangbaar wordt dat patiënten meebepalen over hun gezondheid.

Commissievoorzitter Kathleen Jharie- Kuish en daarvoor workshop-participant Muriel Wijnstijn en de Onderdirecteur van het Ministerie van Volksgezondheid Robert Mohamed. Ze spraken tegen Radio 10 na de workshop over de eerste Wereld Dag voor Patiëntveiligheid gehouden in het Lalla Rookh gebouw. Het ligt in de bedoeling de workshop te evalueren, een verslag op te maken en het te presenteren aan de minister zodat er een beleid kan worden ontwikkeld. Wereldwijd geldt ingaande dit jaar 17 september als de dag waarop er aandacht wordt geschonken aan patiëntveiligheid.

Comments are closed.