Ministerie van Volksgezondheid dringt aan op naleving Tabakswet

Uitbetaling medewerkers Verkiezing NJP gestart
juni 12, 2017
Suriname ondersteunt één-China-beleid
juni 12, 2017
Show all

Ministerie van Volksgezondheid dringt aan op naleving Tabakswet

Het Ministerie van Volksgezondheid dringt aan op de naleving van de Tabakswet. Onlangs is in de media reclame en promotie van tabaksproducten verschenen. Naar aanleiding van deze berichten heeft het departement een onderzoek ingesteld. Daaruit lijkt dat de Tabakswet regelmatig wordt overtreden. Het ministerie benadrukt dat de overheid een tabaksontmoedigingsbeleid voert. Conform de regels van de Tabakswet wordt elke reclame en promotie van tabaksproducten verboden. Overtreders zijn dan ook strafbaar.

De wet die in juni 2013 in werking is getreden, is kortweg bedoeld om de huidige en vooral toekomstige generaties Surinamers te beschermen tegen de schadelijke gezondheidseffecten van tabaksrook. Het betekent dat sinds 2013 8 maatregelen gelden die de gezondheid ervan moeten vrijwaren. Enkele van de maatregelen zijn: het rookverbod dat nog steeds geldt in ruimten die voor het algemene publiek of delen daarvan toegankelijk zijn en in werkruimten, niet in privé woningen; de beperking op reclame, promotie en sponsoring in welke vorm dan ook; het verbod op de verkoop van tabak en tabaksproducten aan en door jeugdigen beneden de 18 jaar en het verbod op de verkoop van losse sigaretten.

Comments are closed.