Ministerie van Defensie voert Operatie Gran Mati uit

Defensie ook niet gevrijwaard van coronabesmettingen
oktober 1, 2021
5 mensen overleden aan covid-19 en 212 positief getest
oktober 1, 2021
Show all

Ministerie van Defensie voert Operatie Gran Mati uit

Het ministerie van Defensie gaat samen met het Bureau Eenheid van het Kabinet van de President, een civiel militaire operatie, genaamd Gran Mati, uitvoeren. Dat zei Luitenant-kolonel Werner Kioe A Sen, plaatsvervangend bevelhebber van het Nationaal Leger donderdag 30 september op een persconferentie. Grensstad Albina zal het toneel zijn van deze operatie.

Het doel van deze missie is om ervoor te zorgen dat die samenwerking tussen het defensieorgaan en andere veiligheidsinstituten goed opgang komt en in stand gehouden wordt. Niet pas wanneer er zich calamiteiten zich voordoen moeten we gaan kijken hoe zaken aan te pakken”, stelt Kioe A Sen. Hij benadrukt dat veiligheidsdiensten een voorname rol vervullen bij het zorgdragen voor veiligheid, maar dat veiligheid ook een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is, ook van de burger. In dat kader zullen er ook veiligheidstrainingen worden verzorgd in de gebieden.

Het Nationaal leger zal ondersteuning bieden bij het opzetten van een Covid-19-vaccinatie centrum.  Ook zal het ministerie de lokale gemeenschap voorzien van medische voorlichting en zullen manschappen civieltechnische werkzaamheden verrichten op de VOJ-school. Bij het laatste onderdeel van de operatie zal er een zwaar auto-ongeval in scene worden gezet. “Dit om de interoperabiliteit van de veiligheidsinstituten te beoefenen”, zegt Luitenant-kolonel Werner Kioe A Sen.

U hoorde Luitenant-kolonel Werner Kioe A Sen, plaatsvervangend bevelhebber van het Nationaal Leger over Operatie Gran Mati. Het project zal worden uitgevoerd van 5 tot 8 oktober in Albina en zal een terugkerend karakter hebben. Het ligt in de bedoeling om het jaarlijks een tot twee keer uit te voeren. Na Marowijne zullen de districten Brokopondo, Coronie en Sipaliwini worden aangedaan.

Comments are closed.