Ministerie Onderwijs stelt Commissie Illegale Uitvoer Cultuur goederen in

Commissie moet cultureel erfgoed beschermen
januari 24, 2014
Sport 24 januari
januari 24, 2014
Show all

Ministerie Onderwijs stelt Commissie Illegale Uitvoer Cultuur goederen in

Minister Ashwin Adhin heeft donderdag 23 Januari een commisie ingesteld die verantwoordelijk zal worden gesteld voor behoud van het Surinaams cultureel erfgoed op eigen bodem. Wereldwijd zijn er steeds meer landen die nationale wetgeving maken tot bescherming en behoud van hun cultureel erfgoed. Deze wetgeving richt zich ter voorkoming van het verlies van voorwerpen van bijzondere cultuur historische en wetenschappelijke waarde. Cultuur erfgoed bevordert toerisme en is bepalend voor de identiteit van de samenleving, en is ook een belangrijke basis voor wetenschappelijk onderzoek.

Op 7 Februari 1952 is de laatste aanzet gegeven tot het behoud van Surinaams cultureel erfgoed. De wet die toen in werking trad is sindsdien nooit aangepast en voldoet niet aan de huidige internationale inzichten ten aanzien van het tegen gaan van illegale handel en uitvoer van cultuur goederen. Surinaams cultureel erfgoed word ernstig bedreigd door onvoldoende besef van de waarde en de afwezigheid van toepasselijke wetten.  De commissie is een weerspiegeling van de ministeries die verantwoordelijk zijn voor de culturele aangelegenheden, handhaving van de vordering van 7 Februari 1952  en internationale betrekkingen. Deze zijn als volgt: de ministeries van Buitenlandse Zaken, van Defensie, Financien, Justitie en Polotie en Het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling.

De commissie zal worden voorgezeten door een vertegenwoordiger van het Ministerie van Onderwijs en zal verantwoording schuldig zijn aan de minister. De commissie bestaat uit Mw. A. Tjojosemito (BUZA), Mw. S. Ponit (Defensie), Mw. A Amirullah-Moeniralam (JusPol), Dhr. J.Moestro (Financien) en de voorzitter van de commissie is Dhr. J.Roozer (Minov/Directoraat Cultuur)

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.