Minister Mac Andrew heeft open oor voor knelpunten vakbond bij SAO

Alertheid samenleving gevraagd voor koorts, braken en diarree bij kinderen
augustus 8, 2022
Today In Pop History – 8 augustus 2022
augustus 8, 2022
Show all

Minister Mac Andrew heeft open oor voor knelpunten vakbond bij SAO

Minister Steven Mac Andrew heeft op vrijdag 5 augustus knelpunten aangehoord van het bestuur van de Bond van het Personeel voor Vakopleidingen (BPVV)onder leiding van Ronald Hooghart. De knelpunten hebben vooral betrekking op primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo heeft het bestuur aandacht gevraagd voor de lonen van de medewerkers die volgens hem dringend aanpassing behoeven om de inflatie het hoofd te kunnen bieden. Voorts heeft de bond aandacht gevraagd voor de betaling van enkele toelagen met terugwerkende kracht vanaf 2017 en 2021. Mac Andrew heeft toegezegd te zullen werken aan de knelpunten van de bond, aangezien hij grote waarde hecht aan het werk van de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) en aan de bijdrage van het personeel daarbij. Hij beschouwt de BPVV als een belangrijke partner bij de verdere ontwikkeling van de SAO en wenst daarom een goede samenwerking met de bond die reeds via de Raad van Bestuur betrokken wordt bij het beleid en de plannen van de SAO. Bij het gesprek met de vakbond waren de Voorzitter van de Raad van Toezicht en de Directeur van de SAO ook aanwezig. Afgezien van de issues met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden, heeft de bond ook een lans gebroken voor het machinepark van de SAO dat is sterk verouderd, waardoor de praktijklessen aan kwaliteit dreigen in te boeten. De BPVV heeft daarom de bewindsman gevraagd naar het bekijken van mogelijkheden ter  verruiming van de subsidie. Mac Andrew heeft te kennen gegeven dat hij de SAO zal blijven betrekken bij projecten om jongeren te trainen, waardoor het trainingsinstituut ook financiële middelen hieruit kan genereren.De bewindsman heeft voorts de bond geïnformeerd, dat bekeken wordt om de curricula van de SAO aan te passen, zodat afgestuurden een Caribbean Vocational Qualification (CVQ)-Level 1 kunnen ontvangen. De CVQ is gebaseerd op een competentiegerichte benadering van het vakonderwijs, alsmede de beoordeling en certificering van daadwerkelijke vaardigheden om een vak uit te kunnen oefenen.  Met een CVQ kan de trainee gemakkelijk in de hele regio aan de slag.

Comments are closed.