Installatie Commissie Herstructurering ‘slands Hospitaal
oktober 2, 2018
Ministerie van Arbeid gaat verouderde Vakantiewet herzien
oktober 2, 2018
Show all

MICS 6 afgerond

De Multiple Indicator Cluster Survey (afgekort MICS 6) is afgerond. Volgens het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SOZAVO) in een persbericht, is het onderzoek succesvol verlopen. Bij het onderzoek waren de UNICEF en het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) betrokken. Het MICS-onderzoek is een methode om de situatie en het welzijn van vrouwen en kinderen in het land te meten en dient ook als nulmeting voor de monitoring van de duurzame ontwikkelingsdoelen, meer bekend als de ‘Sustainable Development Goals’. MICS 6 duurde van maart tot en met augustus. Vermeldenswaard is dat deze keer mannen ook zijn geënquêteerd. Ook is de kwaliteit van drinkwater in stad en district nagegaan. Het Ministerie van Sociale Zaken zegt dat de verzamelde data als basis gaat dienen voor het voortzetten van de SDG ’s. De resultaten van MICS 6 moeten binnen zes (6) maanden na het afronden van het project worden gepresenteerd.

Comments are closed.