Meer misstanden Openbare Werken gedeponeerd bij pg

Coronavirus (Covid-19):
februari 19, 2021
90 Seconden – 20 februari 2021
februari 20, 2021
Show all

Meer misstanden Openbare Werken gedeponeerd bij pg

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft het Openbaar Ministerie (OM) ingeschakeld om nog eens twee zaken te onderzoeken. Een van de zaken betreft het aantrekken van ruim 1.500 personen waarbij de procedure in veel van de gevallen in strijd met wet is. Ook werden beschikkingen buiten het ministerie om verstrekt aan personen die nog geen dag aan het werk zijn verschenen, maar wel door de Staat worden betaald. Minister Nurmohamed wil een grondig onderzoek hierin.

In het tweede geval gaat het om nieuw aangekochte bussen die op oneigenlijke manier aan derden zijn weggegeven. Daarnaast ligt zwaar materiaal landelijk verspreid en het vermoeden bestaat dat het om staatseigendommen gaat, zegt de bewindsman.

Als OW-minister heeft Nurmohamed eerder een onderzoek geïnitieerd naar de afschrijving van luxewagens, die voor een appel en een ei zijn overgekocht door gewezen politieke ambtsdrager. De Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD), de interne accountant van de Surinaamse overheid, is gevraagd om een onderzoek in te stellen naar een aantal onduidelijkheden rond de uitvoering van grote projecten en bij de Dienst Vuilophaal. Indien er daar ook misstanden worden geconstateerd is OW van plan het OM in te schakelen voor een diepgaand onderzoek.

Comments are closed.