Meer bescherming werkende klasse tijdens zwangerschap

Dagbladen overzicht – 12 april 2019
april 12, 2019
Verhoogde acties onderdeel van reguliere controles
april 12, 2019
Show all

Meer bescherming werkende klasse tijdens zwangerschap

De Wet Arbeidsbescherming Gezin is met 29 algemene stemmen goedgekeurd in De Nationale Assemblee. Hiermee brengt Suriname haar sociale standaarden dichterbij het internationale niveau. Er is nog veel te doen om de arbeidsbescherming van het gezin, waarbij het kind centraal staat, te brengen naar wat gangbaar is in de wereld. Zowel de regering als het parlement zijn het met elkaar eens dat met de realisatie van de Wet Arbeidsbescherming Gezin alvast een stap in de goede richting is gezet:

De nieuwe wet biedt de ruimte aan de vrouw om haar zwangerschaps- en bevallingsverlof te verruimen naar 4 maanden en mogelijk zelfs 24 weken in bijzondere gevallen. Mannen krijgen 8 dagen bevallingsverlof om hun partner bij te staan. Ook komt er een solidariteitsfonds waarin één procent van het brutosalaris van alle werknemers in het land moet worden gestort. De werkgever moet met minimaal vijftig procent daarvan inkomen. Het fonds heeft als doel, het salaris gedurende het zwangerschaps- en bevallingsverlof door te betalen. Dit heeft vooral betrekking op de private sector waar het vooralsnog slecht gesteld is met het zwangerschapsverlof.

Comments are closed.