‘Medisch Dossier Doedel moet veiliggesteld worden’

10 Mobiel – Moniz Nazirali – 13 april 2021
april 13, 2021
Actie bond Belastingdienst gedeeltelijk opgeheven
april 14, 2021
Show all

‘Medisch Dossier Doedel moet veiliggesteld worden’

Familie staat op openbaar maken document

De familie van Louis Doedel heeft maandag in neen brief aan minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid gevraagd het medisch dossier van Louis Doedel veilig te stellen. Het dossier dook in februari op in het Psychiatrisch Centrum Suriname, nadat er jaren tevergeefs naar was gezocht. Het is vervolgens overhandigd aan de minister. Die beloofde destijds een werkgroep te zullen instellen, waarin Nina Jurna als vertegenwoordiger van de familie zou plaatsnemen. Bijna twee maanden later zit er echter geen schot in de zaak, vandaar het schrijven, zegt Jurna.

In de brief laat de familie ook weten dat het dossier openbaar gemaakt mag worden. Dit, vanwege het belang ervan voor de Surinaamse geschiedenis. Het moet ook ertoe leiden dat de naam van Louis Doedel wordt gezuiverd en dat deze politiek activist en vakbondsman in ere wordt hersteld.

Nina Jurna, familielid van Louis Doedel die in 1980 overleed, kort na zijn vrijlating uit wat nu het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) heet; dit na er 43 jaar opgesloten te hebben gezeten. Doedel kwam in de jaren dertig van de vorige eeuw op voor de werklozen en de kleine boeren en hiermee schopte hij tegen de schenen van het koloniale regime, toen onder leiding van de Nederlandse gouverneur Kielstra. Een afschrift van de brief van de familie is gestuurd naar president Santokhi, De Nationale Assemblee en de Nederlandse Ambassade in Paramaribo.

Comments are closed.