LVV ZET STAPPEN VOOR EXPORT NAAR CARICOM

Trump woedend over akkoord met vluchtelingendeal
februari 3, 2017
SCHOOLVERVOERDERS WILLEN VÓÓR 10 FEBRUARI TARIEFVERHOGING
februari 3, 2017
Show all

LVV ZET STAPPEN VOOR EXPORT NAAR CARICOM

Het onderdirectoraat Veeteelt van het ministerie van landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft deze week om de tafel gezeten met een delegatie van de Food and Agriculture Organization (FAO) van de Verenigde Naties en de Caribbean Agricultural Health and Food Safety (Cahfsa).

Het aandachtspunt van de bijeenkomst was het doel van LVV om agrarische producten te exporteren binnen Caricom. Waarnemend onderdirecteur Veeteelt, Virginia Popken, zegt dat de Cahfsa een risicoanalyse zal uitvoeren voor producenten uit de pluimvee- en varkenssector, terwijl de FAO zal helpen bij het opzetten van een Nationaal dieridentificatie, -registratie en -traceerbaarheidssysteem. Dit zal het onderdirectoraat bij de uitvoering van zijn werkzaamheden faciliteren, waardoor de status van voedselzekerheid en -veiligheid tot een hoger niveau kan worden getild.

Het systeem zal worden ontwikkeld aan de hand van de eisen van het onderdirectoraat, dat zich richt op de voedselzekerheid en -veiligheid, duurzame ontwikkeling van de veeteeltsector en het verhogen van de bijdrage van veeteelt aan de nationale economie. Het ontwikkelen van beleidsprogramma’s ter uitvoering van het uitgestippelde beleid kan echter alleen door verzamelen, verwerken en analyseren van data. Gebleken is dat het ontbreken van een dieridentificatie en -traceerbaarheidssysteem een knelpunt vormt. Dit is noodzakelijk voor onder meer het onder controle brengen en bestrijden van dierziekten en voor rasverbetering. DWT

Comments are closed.