Lood en pesticiden aangetroffen in zwangere vrouwen

Magic 10 – 13 juli 2019
juli 13, 2019
Dagbladen overzicht – 15 juli 2019
juli 15, 2019
Show all

Lood en pesticiden aangetroffen in zwangere vrouwen

Voorlopige resultaten onderzoek wijzen effect nog niet aan

Uit de voorlopige resultaten van een onderzoek dat over vijf jaar is verspreid is gebleken dat lood en pesticiden aanwezig zijn in zwangere vrouwen in Suriname. Vrouwen in het binnenland hebben een hoger dan aanvaardbare hoeveelheid kwik in hun haar en bloed. In Nickerie blijkt dat vrouwen zijn blootgesteld aan pesticiden. Het is nog niet vastgesteld wat de effecten hiervan zijn op de ongeboren kinderen. Het onderzoek dat onder de naam ‘Meki Tamara’ is verricht, was gericht op de mate van blootstelling aan kwik, pesticiden, lood en andere schadelijke metalen zegt de trekker van het project, professor Maureen Lichtveld

In het vijfde en laatste jaar van het onderzoek wordt meer gekeken naar het effect van de schadelijk stoffen op de hersenontwikkeling van de baby’s. Het project loopt volgend jaar af.    Dat betekent niet dat de kinderen die vanaf de eerste 3 maanden van de zwangerschap van hun moeder zijn gemonitord, niet verder onderzocht zullen worden. De onderzoekers gaan adviezen uitbrengen aan de regering. Volgens professor Lichtveld worden ervanuit die hoek al goede stappen gezet.

Zo een 1100 vrouwen en hun jonge kinderen in het binnenland, Paramaribo en Nickerie waren erbij betrokken. Het onderzoek is gedaan door de Tulane University in de Verenigde Staten (VS), de Anton de Kom Universiteit van Suriname en het onderzoeksinstituut van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

Comments are closed.