LESSEN IN MOEDERTAAL BEVORDERLIJK VOOR LEERPRESTATIES

Bas Ahmadali overleden
april 28, 2016
Republikein Ted Cruz kiest Carly Fiorina als vicepresident
april 28, 2016
Show all

  LESSEN IN MOEDERTAAL BEVORDERLIJK VOOR LEERPRESTATIES

 

Meertaligheid in het Onderwijs wordt als mogelijkheid opgeworpen om leerachterstand bij leerlingen in de eerste schooljaren in te lopen. Deze didactiek zou vooral van toepassing kunnen zijn op leerlingen die zowel in hun moedertaal als in de instructietaal, Nederlands, gebrekkig communiceren. Om draagvlak te creëren voor dit voorstel houdt zaterdag ‘Rutu Foundation’ in samenwerking met het Christelijk Pedagogisch Instituut (CPI) een symposium.

Rutu Foundation heeft onderzoek gedaan op scholen in het binnenland. Hieruit blijkt dat leerlingen leerstof beter leren, wanneer die voor een deel in de moedertaal wordt uitgelegd. Anne Wehl, vernieuwingscoördinator van het CPI, is van oordeel dat het beter is een brug te slaan in de eerste schooljaren van leerlingen van hun schooltaal, naar hun moedertaal. “Als deze leerlingen in hun moedertaal onderwezen worden doen zij het beter.

Het ligt in de bedoeling dat  kinderen zowel de instructie- als de moeder-taal beheersen. Op basis van de nieuwe methodiek zullen op de kweekscholen lessen geschreven worden, over hoe een brug te slaan tussen de moedertaal en het Nederlands. De aanpak heeft met het pedagogische en didactische te maken. DWTonline

Comments are closed.