Leningen en aflossingen in 2018 voor zowel oppositie als coalitie een zorgpunt

Nickeriaanse parlementarier Rashied Doekhie presenteert lijst drinkwaterprojecten in DNA
december 1, 2017
RBN en minister Miranda strijken plooien glad
december 1, 2017
Show all

Leningen en aflossingen in 2018 voor zowel oppositie als coalitie een zorgpunt

Het leningenbeleid van de regering en hoe de grote sommen terug betaald zullen worden is een steeds terugkerende vraag tijdens de begrotingsbehandeling 2018. Donderdag heeft ook NPS-parlementariër Gregory Rusland zijn bezorgdheid geuit en wel in het kader van de verdiencapaciteit van de overheid.

Hij vraagt zich af hoe de voorgenomen aflossingen van zeker 1,2 miljard gedaan zullen worden als de geprojecteerde inkomsten net genoeg zijn om de lonen, salarissen, subsidie en dringende onderhoudskosten te dekken.

Komt nog bij kijken dat een reeks programma’s in de ontwerpbegroting gefinancierd moeten worden. Rusland mag in zijn vrijstelling rekenen op steun van NDP-parlementariër Amzad Abdoel. Die maakt echter ook de opmerking dat de beleidsprogramma’s voor het overgroot deel lopende verplichtingen zijn en geen nieuwe projecten:

NDP-parlementariër Amzad Abdoel over de programma’s die zijn opgenomen in de ontwerpbegrotingen van 2018. Volgens oppositielid Gregory Rusland is het de vraag hoe de regering die zal financieren als er nauwelijks middelen zijn om de vaste lasten en aflossingen te betalen.

Comments are closed.