Leesbevorderingsproject ter ontwikkeling taalbeheersing

Dagbladen overzicht – 5 maart 2019
maart 5, 2019
Info 10 – Glenn Ramdjan en Cheyenne Samson over tekenwedstrijd stuurgroep clean sur. op 8 maart 2019 – 5 maart 2019
maart 5, 2019
Show all

Leesbevorderingsproject ter ontwikkeling taalbeheersing

Om de enorme achterstand in taalbeheersing onder de jeugd in te lopen, wordt jaarlijks voornamelijk op scholen een aantal leesbevorderingsprogramma’s uitgevoerd. Ook dit jaar staan verschillende activiteiten gepland en wel in verband met Wereld Voorleesdag op 04 maart. Eén daarvan is de voorleescampagne op verschillende scholen in stad en district. ”Lezen is enorm belangrijk voor de ontwikkeling van elk kind”, zo luidt het thema. “Nog mooier is het als kinderen al op zeer jonge leeftijd gewend raken aan elke dag een beetje lezen of als voor hen wordt voorgelezen”, zegt Maureen Lewis, hoofd Mediatheek op OS Van Gennipschool in het Ressort Welgelegen.

Onder aanvoering van Sjagnaaz Pengel mochten twaalf bekende personen op de OS Van Gennipschool deelnemen aan het voorleesproject. Elk van hen hield een boeiende boekpresentatie.  Radio10 was ter plekke en maakte voor u het volgende verslag.

U hoorde een verslag van vanaf de OS Van Gennipschool. In verband met Wereld Voorleesdag werd een voorleescampagne met verschillende leespresentaties op de school georganiseerd. Het doel van het project is om voornamelijk jonge kinderen meer te stimuleren tot lezen van educatieve boeken. Hiermee wordt niet alleen het lezen bevorderd, maar wordt het kind door middel van lezen ook geprikkeld tot betere leerprestaties op school.

Comments are closed.