KRAPA ALS ECONOMISCHE BRON

VSB verrast met abruptheid aanpassing douanekoers
augustus 12, 2016
Rechter verbiedt stakingen KLM-personeel Schiphol tot 4 september
augustus 12, 2016
Show all

KRAPA ALS ECONOMISCHE BRON

Het in Suriname voorkomende krapabos biedt mogelijkheden om uit te groeien tot een van de gediversifieerde natuurlijke bronnen voor de Surinaamse economie, maar in het bijzonder voor traditionele gemeenschapen. De Surinaamse wetenschappers Mayra Esseboom en Maureen Playfair, die vanaf 2012 onderzoek doen naar de economische waarde van dit bos, hebben op de vierde Biodiversiteitsconferentie in Guyana, die nu gaande is, hun onderzoeksresultaten gepresenteerd.

De onderzoekers hebben een ‘case studie’ uitgevoerd in de inheemsengemeenschap Apoera en omgeving waar de krapaboom welig groeit. Er is voor die locatie gekozen, omdat daar in tegenstelling tot andere gebieden waar de boom voorkomt, nog veel traditionele kennis aanwezig is. Er blijkt een aanplant te zijn van krapabomen van bijkans 120 hectare. De soort groeit geconcentreerd bij elkaar. De hoeveelheid productie per boom moet nog worden vastgesteld en ook andere ecologische aspecten om de duurzaamheid te kunnen bepalen. De traditionele kennis in het onderzoeksgebied is vrijwel volledig in tact gebleven. Alleen bij de grootschalige commerciële productie hebben zich verbeteringen voorgedaan. De lokale gemeenschap blijkt op een duurzame wijze om te gaan met het bos. Zo wordt niet alles wat de boom produceert, meegenomen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat er een groeiende markt is voor producten, gemaakt van krapa- olie. Vanuit de lokale gemeenschap krijgt het product al ruime onder- steuning van onder andere de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, de vrouwenorganisatie Uma jepi makandra (Ujema) en de krapa productieorganisatie Karabashee.

 

Comments are closed.