Korps Verkeersvrijwilligers blijft pleiten voor bromfietscertificering

Dagbladen overzicht – 4 januari 2020
januari 4, 2020
Sportverslagen – 4 januari 2020
januari 4, 2020
Show all

Korps Verkeersvrijwilligers blijft pleiten voor bromfietscertificering

Doel vermindering verkeersslachtoffers 2019 niet gehaald

Het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers (KSV) blijft een felle pleitbezorger voor de certificering van bromfietsers. Dit, omdat zij behoren tot de groep kwetsbare verkeersdeelnemers zegt KSV-ondervoorzitter Eugenie Esajas. De verkeersvrijwilligersorganisatie is van mening dat er dieper gekeken moet worden naar de oorzaken van verkeersongevallen. Van belang is dat daarnaast meer individuen, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij de bewustwording over een veilig verkeer worden betrokken. KSV is er ook voorstander van dat de veroorzaker en het slachtoffer hun ervaringen openlijk delen zodat anderen een les eruit kunnen leren.

Vanaf 26 februari 2018 zijn bromfietsers verplicht een certificaat te hebben. Vanaf 11 december 2020 zal het Korps Politie Suriname (KPS) maatregelen treffen tegen deze groep verkeersdeelnemers als ze bij controle geen certificaat kunnen overleggen.

Het doel van KSV is om in 2020 het beoogd doel van het pas afgelopen jaar, een vermindering van het aantal verkeersslachtoffers met 30 tot 50 procent, daadwerkelijk te behalen. Het vorig jaar zijn er 80 dodelijke slachtoffers gevallen door verkeersongevallen. Het jaar daarvoor, in 2018, werd afgesloten met 76. Om een vermindering teweeg te brengen zet het korps onvermoeibaar door met het ontplooien van activiteiten met betrekking tot awareness en verkeerseducatie.

Eugenie Esajas, de ondervoorzitter van het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers (KSV). Voor de organisatie is één van de belangrijkste zaken het opzetten van een verkeersinstituut, zoals aangegeven in het strategisch beleidsplan. Dit instituut zal als centraal punt moeten dienen voor alles dat met verkeersveiligheid heeft te maken. In maart 2019 is het Strategisch Plan voor Verkeersveiligheid en Actieplan 2018-2021 gepresenteerd en aangeboden aan Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie.

Comments are closed.