Koning prijst economisch herstel in troonrede

Schutter Amerikaanse universiteit schiet zichzelf dood’
september 15, 2015
Sport 15 september
september 15, 2015
Show all

Koning prijst economisch herstel in troonrede

Koning Willem-Alexander van Nederland, heeft dinsdag tijdens de troonrede op Prinsjesdag geprezen dat “Nederland de bakens kan verzetten als de omstandigheden daar om vragen”. Hij doelde daarmee op het economisch herstel. Willem-Alexander benadrukte dat er nog geen aanleiding is om achterover te leunen. “De werkloosheid is nog te hoog. Veel mensen kunnen geen werk vinden.”  De koning wees erop dat de groeiprognoses voor het eerst in tijden weer boven de 2 procent komen en de overheidsfinanciën zich in de goede richting bewegen. “Het vertrouwen kan terugkeren dat ook toekomstige generaties het beter krijgen.”

“De instabiliteit in de ring rondom Europa is de afgelopen jaren verder toegenomen. Het meest prangend is de situatie van mensen die op overvolle boten naar Europa komen om asiel aan te vragen.” Deze problemen zijn, zo zei Willem-Alexander. onstaan door militaire conflicten en armoede. “Het creëert spanningen in Europa. Er is een integrale aanpak nodig. Een strenge maar rechtvaardige asielprocedure in elk land. Actie tegen mensensmokkel.

Alleen zo kan recht gedaan worden aan het humanitaire aspect. Volgens de koning gaat het dan onder meer om internationale conflictbeheersing, opvang in de regio, het tegengaan van mensensmokkel, een strenge maar rechtvaardige asielprocedure in elk land, een effectief terugkeerbeleid en perspectief op integratie voor mensen die niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst. “Alleen zo kan recht worden gedaan aan het humanitaire aspect en aan het maatschappelijk draagvlak in Nederland en andere Europese landen.”

Comments are closed.