Kasreservebeleid Centrale Bank moet veranderen

Zelfhulp-app ontwikkeld voor jongeren met psychische problemen
juni 5, 2019
Geen uitgifte nieuwe visvergunningen in 2020
juni 5, 2019
Show all

Kasreservebeleid Centrale Bank moet veranderen

Verouderd systeem leidt tot ‘duur’ geld

De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) heeft, om duidelijkheid te verschaffen over het aangepaste kasreservebeleid van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), maandag een open discussieavond gehouden. Daar zijn de positieve en de negatieve consequenties van de beleidswijziging naast elkaar gelegd. Experts onder wie enkele oud-bankiers spraken de aanwezigen toe. Volgens een van hen, de oud-directeur van De Surinaamsche Bank en oud-voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging Edward Muller, is het hier nog gehanteerd kasreservesysteem niet meer internationaal in gebruik. Dat komt omdat het leidt tot ‘duur’ geld.

De voorzitter van de bankiersvereniging Elbein Frangie zegt aan Radio 10 dat de algemene banken individueel hebben besloten hun kasreserve te beleggen bij de Centrale Bank. Om orde te brengen in een voorheen ongestructureerde situatie heeft de vereniging zeven richtlijnen opgesteld die zullen moeten garanderen dat het beheer van de reserves volgens de regels geschiedt.

Frangie is zich ervan bewust dat er een wantrouwen heerst over de stap. Volgens hem zal het in te stellen Strategic Investment Comité het vertrouwen doen terugkeren. 

Eblein Frangie, directeur van de Finabank tevens voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging. Om inzage te hebben in het beleid met betrekking tot de bij de Centrale Bank ondergebrachte valutakasreserve komt het Strategic Investment Comité, die bestaat uit vertegenwoordigers van het verzekerings-, het pensioen- en het bankwezen alsook de Moederbank van het land. VES bekijkt de stap van het terugbrengen van de vreemde valuta kasreserve naar Suriname en de plaatsing ervan bij de Centrale Bank, met argusogen. Volgens economisten zal het de deviezenreserve van de ‘moederbank’ kunstmatig omhoog doen schieten, terwijl het solvabiliteitsvoordeel voor de banken minimaal is. Een ander zorgpunt voor de economistenorganisatie is de aangekondigde instelling van de Strategic Investment Comité, die wordt belast met het beleggen van het geld. Het gaat in deze om spaargelden van de diverse rekeninghouders en dan moeten de middelen wel veilig en te allen tijde opeisbaar zijn.

Comments are closed.