Justitieel Interventie Team ingesteld

Aanbesteding Corantijnbrug aangepast
oktober 25, 2021
Afvalbeheer start pilotproject binnenstad Paramaribo
oktober 25, 2021
Show all

Justitieel Interventie Team ingesteld

Per beschikking is op 20 september formeel, het Justitieel Interventie Team (JIT) ingesteld door de waarnemend Procureur – Generaal bij het Hof van Justitie, Mr. Garcia Paragsingh.  Bij de opening van het nieuwe zittingsjaar voor de rechterlijke macht op 08 oktober heeft de waarnemend PG aangegeven dat de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, een belangrijke prioriteit is de komende periode. De waarnemend PG stelde in haar rede dat voor de aanpak van de grensoverschrijdende criminaliteit, de instelling van een nieuw Interventie Team een noodzaak was. De ‘opmars’ de afgelopen jaren van de ‘Transnationale Criminaliteit’ in ons land met name de illegale drugs- en wapenhandel, hebben een zeer negatieve impact op zowel de samenleving als op het imago van Suriname. Deze opmars vormt bovenal ‘een grote dreiging voor de nationale veiligheid’.

Steeds meer criminele organisaties die grensoverschrijdende criminele handelingen plegen, doen dat via Suriname. Deze internationale criminele organisaties opereren georganiseerd en zeer vernuftig en hebben de beschikking over voldoende financiën en een goede infrastructuur. Dit stelt deze criminele organisaties in staat in instituten van de overheid te infiltreren en die dus te corrumperen. Hierdoor wordt de rechtsstaat ernstig ondermijnd. Dit zijn ‘Bijzondere Omstandigheden’ die nopen tot ‘Bijzondere Maatregelen’. In dit kader is het Justitieel Interventie Team (JIT) ingesteld. Het JIT heeft met name als taak, om de Transnationale Criminaliteit in al haar vormen aan te pakken en een halt toe te roepen. De inzet van het JIT moet dus de opmars van de georganiseerde grensoverschrijdende criminaliteit in ons land stuiten. Het JIT  is samengesteld uit geselecteerde leden van het Korps Politie Suriname, Het Korps Militaire Politie, Het Directoraat Nationale Veiligheid, het Korps Douane en deskundigen uit de private – en publieke sector. Het JIT is geen tegenhanger van het KPS, maar juist complementair.

Comments are closed.