Juspol bezig met invoering Blikschaderegeling

10 Mobiel – Zoureena Reiger – 8 februari 2018
februari 9, 2018
MAGIC 10 Hitlijst – 10 februari 2018
februari 10, 2018
Show all

Juspol bezig met invoering Blikschaderegeling

Het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) is bezig met de voorbereiding van de invoering van de blikschaderegeling zal ingaan op 1 maart 2018. In verband hiermee heeft Justitieminister Ferdinand Welzijn met de staf van het ministerie, de leiding van het Korps Politie Suriname (KPS) op donderdag 8 februari een onderhoud gehad met de vertegenwoordigers van de verzekeringsmaatschappijen en de Surinaamse Vereniging van Assurantiemaatschappijen (Survam). De blikschaderegeling houdt in dat er bij een aanrijding tussen motorvoertuigen niet op de de komst van de politie gewacht hoeft te worden. Dit geldt voor de gevallen, waarbij er slechts sprake is van blikschade en de voertuigen zonder grote inspanning op eigen kracht kunnen worden verplaatst. Het Korps Politie Suriname en de verzekeringsmaatschappijen zullen gezamenlijk de samenleving over de blikschaderegeling door middel van onder andere voorlichtingsprogramma’s via de (sociale) media informeren. De verzekeringsmaatschappijen zullen ook tijdig het schadeformulier ter beschikking stellen van de verzekerden. Verkeersdeelnemers, met name bestuurders van motorrijtuigen, zullen omstandig worden geïnformeerd over hoe te handelen als het gaat om blikschade. Voorts zullen het Politiepersoneel en het personeel van de verzekeringsmaatschappijen de nodige richtlijnen en instructies ontvangen. Met de invoering van deze blikschaderegeling wordt beoogd, dat de partijen betrokken bij een aanrijding en vallen onder de omschrijving van de blikschaderegeling, middels het invullen van het schadeformulier voor de afwikkeling van de schade, zonder tussenkomst van de Politie terecht kunnen bij de verzekeringsmaatschappijen.Hierdoor kunnen verkeersopstoppingen bij kleine aanrijdingen worden voorkomen en kunnen partijen door middel van een verkorte procedure tot afwikkeling van de schade geraken. Vanaf 1 maart 2018 zal de Politie dus niet meer uitrijden voor een aanrijding met uitsluitend blikschade. De politie zal wel uitrijden ingeval bij een aanrijding sprake is van rijden zonder rijbewijs, onder invloed van alcoholhoudende drank of bedwelmende middelen die het rijgedrag kunnen verminderen en als er sprake is van lichamelijke letsels. Elke weggebruiker is medeverantwoordelijk voor een veilig verkeer. Het is dus van belang dat de totale samenleving een bijdrage levert aan het veiliger maken van het verkeer.

Comments are closed.