Jongeren willen beter geïnformeerd worden over 25 mei

FAI-werknemers verzekerd van twee maanden salaris
februari 13, 2020
10 Mobiel – Faried Ilahibaks – 13 februari 2020
februari 13, 2020
Show all

Jongeren willen beter geïnformeerd worden over 25 mei

Het startsein voor de Wettelijke ter Inzagelegging (TIL) van de kiezerslijsten vindt morgen, op vrijdag 14 februari plaats. Naar aanleiding daarvan ging Radio10 de straat op en werd aan jongeren die voor het eerst mogen stemmen, de zogeheten ‘first time voters’ gevraagd of ze weten wat ze in orde moeten maken voor de gang naar de stembus op 25 mei. Aan zo een 10 jongeren werd die vraag gesteld. Ze hebben een ID-kaart en een oproepingsbrief nodig en kunnen vanaf vrijdag hun gegevens controleren om hun oproepingsbrief te kunnen ontvangen. Meer dan de helft gaf aan wel te gaan stemmen en weet dat ze daarvoor ook een identiteitskaart nodig hebben. Maar geen van de ondervraagde jongeren bleek echter op de hoogte van het feit dat de Wettelijke ter Inzagelegging van de kiezerslijsten vrijdag start.

Hoewel de jongeren vinden dat ze niet goed geïnformeerd worden over de verkiezingen, zegt Jutta Soekarnsingh, woordvoerder van de Commissie Voorlichting Verkiezingen, dat ze deze doelgroep via verschillende kanalen probeert te bereiken. Vorig jaar in oktober is een aanvang met een reeks voorlichtingssessies gestart, de verkiezingswebsite is intussen online en ook via sociale media zoals Facebook en Instagram wordt gewerkt. Toch onderkent de commissie dat niet alle jongeren de informatie zullen krijgen, zegt Soekarnsingh.

De voorbereidingen voor de Wettelijke ter inzagelegging die morgen van start gaat, bij het bureau voor burgerzaken Paramaribo Centrum, lopen goed volgens Jutta Soekarnsingh, woordvoerder van de Commissie Voorlichting Verkiezingen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Vanaf 14 februari tot 14 maart mogen stemgerechtigden hun gegevens controleren bij alle bvb ’s, bo-kantoren en mobiele units.

Comments are closed.