Jogi ziet nut niet van geheime vergadering Volksgezondheid & ALCOA

Trump neemt zoon ontmoeting met Russische advocaat niet kwalijk
juli 13, 2017
Malta stemt in met homohuwelijk
juli 13, 2017
Show all

Jogi ziet nut niet van geheime vergadering Volksgezondheid & ALCOA

Volksvertegenwoordiger zoekt andere motieven achter regeringsvoorstel

Mahinder Jogi, VHP parlementarier in DNA had graag dat de geplande geheime vergadering van de Nationale Assemblee, een openbaar karakter zou hebben. De regering wenst een speciale veragdering en wel in Comitee –Generaal met het parlement. Staatshoofd Desi Bouterse wil kennelijk belangerijke mededelingen doen over cruciale vraagstukken met betrekking tot Volksgezondheid en ALCOA.Jogi is niet eens met deze gang van zaken. De VHP volksvetegenwoordiger is van oordeel dat het volk via al haar 51 volksvertegenwoodigers wel recht heeft om in het openbaar te vernemen welke informatie de regering via president Desi Bouterse wenst te verstrekken.

Jogi vermoedt ondermeer strategische motieven achter het regerings voornemen. Voor elke deelnemer aan zo’n geheime vergadering is het namelijk ten strengste verboden daarover enige uitlatingen in openbaar te doen. De issues en pijnpunten binnen de gezondheidszorg alsook de ALCOA kwestie kunnen naar zeggen van het DNA lid in het openbaar bespreekbaar worden gemaakt. Intussen heeft de regering, de leiding van het parlement nog met eeen week uitstel gevraagd. Het Comitee-Generaal staat voor volgende week dinsdag op agenda.

Comments are closed.