Integrale aanpak rattenplaag Nickerie noodzakelijk

Commissie BAZO/BZV Nickerie stelt orde op zaken
januari 30, 2023
Private sector Suriname en Guyana zet in op sterkere samenwerking
januari 30, 2023
Show all

Integrale aanpak rattenplaag Nickerie noodzakelijk

President Chandrikapersad Santokhi is voorstander van een integrale aanpak van de situatie rondom de rattenplaag die Nickerie sinds 2022 teistert. “Als de rattenplaag niet goed aangepakt wordt, zal het zeker impact hebben op de samenleving. De risico’s voor de gezondheid zijn niet te overzien, vandaar dat een integrale aanpak van deze situatie noodzakelijk is.” Het staatshoofd begrijpt de paniek onder de samenleving, nadat het bekend werd dat er sprake was van een plaag, “maar het onverantwoord gebruik van pesticiden moet men achterwege laten.” Tijdens de presentatie heeft Tjaan Bharos, trekker van de commissie rijst rattenplaag Nickerie, ook aangegeven dat er mogelijk sprake is geweest van onjuist gebruik van pesticiden. Dit heeft mogelijk ook gezorgd voor enkele dode dieren in december vorig jaar. Gebleken is dat de rijstvelden in de oostelijke polders het meest getroffen zijn. Bharos wijst erop dat ondanks een mogelijke afname van de rattenpopulatie in januari 2023 er toch voorzichtig omgegaan moet worden met de ratten, omdat die altijd blijven bestaan. Ze kunnen wel minder worden in aantal. President Santokhi zegt dat de commissie een permanente structuur moet krijgen om samen met stakeholders de rattenplaag onder beheersbare proporties te brengen. Het staatshoofd is ingenomen met het onderzoek dat de commissie heeft gedaan naar de situatie rondom de rattenplaag. Ook in de voorstellen en aanbevelingen van de commissie om de situatie te beheersen kan het staatshoofd zich terugvinden.

Comments are closed.