Integraal kinderbeschermingsnetwerk in de maak

Alle twaalf ministers eervol ontslagen
november 8, 2013
DSB bank opent nieuwe filiaal Kwatta
november 9, 2013
Show all

Integraal kinderbeschermingsnetwerk in de maak

alice-amafoHet ministerie van Sociale Zaken voert samen met de unicef het project “mapping Child Protection System” uit. Men is gestart in januari van dit jaar. Het doel van dit project is het in kaart brengen van et bestaand systeem dat bescherming biedt aan kinderen en jeugdigen en de werking hiervan voor de kinderen die hiermee in aanraking komen. Er is een stuurgroep in het leven geroepen waarin zitting hebben de vertegenwoordigers van de verschillenden ministeries die betrokken zijn bij het kinder  en jeugd werk. De betrokkenheid van alle burgers in dit traject is van eminent belang, daarom werd vandaag een informatie bijeenkomst gehouden, waarbij minister Amafo van Sociale Zaken de openings speech deed. Voor een geïntegreerde aanpak van de kinderbescherming is er ook een tookit ontwikkeld, welke op internationaal niveau gehanteerd wordt. De minister is ervan overtuigd dat door versterking van de onderlinge samenwerking en met ondersteuning van de organisaties, er op korte termijn effectiever gewerkt kan worden aan de preventie en de terugdringing van geweld tegen kinderen. [jwplayer mediaid=”21147″]

Comments are closed.