Installatie Commissie vaststelling lang termijn arbeidsmarktbeleid

10 Mobiel – Mavis Hoost – 2 december 2021
december 2, 2021
Regering verruimt lockdown naar 23:00 uur
december 3, 2021
Show all

Installatie Commissie vaststelling lang termijn arbeidsmarktbeleid

De commissie vaststelling lang termijn arbeidsmarktbeleid is geïnstalleerd door minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J). De commissie zal zich richten op het evalueren, herformuleren en consolideren van het arbeidsmarktbeleid voor de komende 10 jaren, middels een breed draagvlak gericht op de vergroening van de economie, het scheppen van een gunstig arbeidsmarktklimaat en de opkomst van nieuwe sectoren. Dit project is een activiteit welke is opgenomen in het Decent Work Country Programma (DWCP 2) en het ontwikkelen van een actief arbeidsmarktbeleid met betrekking tot economische diversificatie en ondernemerschap met als focus vrouwen, jongeren, personen in rurale gebieden. De commissie is belast met het opstellen van een voorlopig plan van aanpak met een activiteitenprogramma voor de commissie; opstellen van de activiteiten waarvoor de consultant zorg moet dragen; listen en definiëren van relevante begrippen zodat er eenduidigheid is; verzamelen van informatie voor het uit te voeren onderzoek; het begeleiden, coördineren en monitoren van de output van de consultant. De installatie heeft plaatsgevonden op donderdag 2 december.

Comments are closed.