Indiase houtmarkt behouden voor export uit Suriname

90 seconden 18 maart 2017 – Hoe veilig voel jij je in Suriname?
maart 18, 2017
Regering Trump vecht stopzetten tweede inreisverbod aan
maart 18, 2017
Show all

Indiase houtmarkt behouden voor export uit Suriname

De export van hout vanuit Suriname naar India blijft ook na 31 maart gegarandeerd. India heeft regels vastgelegd die de import van hout dat niet is ontsmet, in het land verbiedt. De ontsmetting dient weliswaar te geschieden met het middel methylbromide. Hier wordt het hout berookt met aluminiumfosfide. Het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft kunnen bewerkstelligen dat de export voortgang kan vinden. De uitvoer van hout die meer dan 50 procent bedraagt, levert ons land een wezenlijk bedrag op aan staatsinkomsten. Bedroegen die in 2014 nog ‘slechts’ 1,7 miljoen USD op, vorig jaar was de totale exportwaarde van hout naar India bijna USD 16 miljoen.

Intussen heeft de Raad van Ministers (RvM) goedgekeurd dat de houtexportbedrijven van aluminiumfosfide overstappen naar methylbromide; het middel waarop India staat dat wordt gebruikt om hout te ontsmetten.

Comments are closed.