In 2014 meer aandacht voor kinderen in crisis

Asabina: ‘Nieuwe minister moet uitblinken in geloofwaardigheid’
januari 3, 2014
Wereldwijd steeds meer overgewicht
januari 3, 2014
Show all

In 2014 meer aandacht voor kinderen in crisis

Kinderen en jeugdigen mogen dit jaar ook speciale aandacht verwachten van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo). Behalve dat er speciale programma’s voor hen worden ontwikkeld, werkt het ministerie aan de landelijke opzet van drie crises- en doorgangshuizen voor kinderen in noodsituaties. Deze centra komen te staan in Nickerie, Marowijne (Moengo) en Paramaribo. Minister Alice Amafo wil voor dit jaar ten minste een van deze centra operationeel hebben.

De toekomst van Koela, een doorgangshuis voor jongens in crisis, past ook binnen dit kader, zegt de minister. Amafo zegt dat het “verschijnsel van ondervoede kinderen niet getolereerd wordt”. Het ministerie heeft volgens haar in het afgelopen jaar in gevallen waar kinderen ondervoed dreigden te geraken, goed ingespeeld. In 2013 zijn aan ruim 2360 gezinnen in Paramaribo, Tapanahony, Paramaccaans- en Kabalebogebied, voeding verstrekt speciaal voor kinderen met ondervoedingsverschijnselen. De uitvoering van het Kinderrechtenverdrag raakt diverse ministeries.

De minister zegt dat inspanningen gepleegd worden om het ‘Integraal Kinderrechtenbeleid’ in te stellen. Met het project Mapping Childprotection wordt deels uitvoering gegeven aan het Kinderrechtenverdrag. Dit is een project dat samen met het Unicef wordt uitgevoerd waarbij alle betrokkenen, instituten en beleidsmaatregelen in kaart worden gebracht, geeft de minister aan.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.