Illegale goudmijnactiviteiten is speerpunt “Operatie Kujake”

Magic Ten – 5 februari 2022
februari 5, 2022
President Santokhi neemt geloofsbrieven drietal ambassadeurs in ontvangst
februari 11, 2022
Show all

Illegale goudmijnactiviteiten is speerpunt “Operatie Kujake”

“Operatie Kujake “, de jongste actie van het national Leger,  zal zich richten op de illegale goudwinningsactiviteiten in West Suriname . Dat zei Luitenant Kolonel Werner Kioe A Sen gisteren op een persconferentie van het Ministerie van Defensie. Volgens verkregen informatie wordt er in het Kabalebo-ressort illegale goudmijnactiviteiten ontplooid , die schadelijke gevolgen kan hebben voor de natuur. Zoals in het beleidsplan van het Ministerie van Defensie is opgenomen werkt het leger er naar toe de natuur te preserveren , danwel in samenwerking met de overheid en de samenleving , laat Kioe A Sen de weten. Daar zal tijdens “Operatie Kujake” het accent worden gelegd. De legertopman typeert deze illegale handelingen als een nationale dreiging.

 U hoorde de plaatsvervangend bevelhebber van het Nationaal Leger , Luitenant Kolonel Werner Kioe a Sen over “ Operatie Kujake”. Volgens hem zal er een vervolgd komen van de operatie’s Gran Mati en Marbonsoe , die vorig jaar zijn uitgevoerd .

Comments are closed.