IEDEREEN MAG STRAKS VERBLIJFSVERGUNNING ONLINE AANVRAGEN

DIGITALISATIEPROJECT CBB IN TESTFASE
september 27, 2016
Meer werklozen in Frankrijk
september 27, 2016
Show all

IEDEREEN MAG STRAKS VERBLIJFSVERGUNNING ONLINE AANVRAGEN

Het ministerie van Justitie en Politie verduidelijkt dat elke vreemdeling online een aanvraag tot verblijf, verlenging tot verblijf, vestiging of naturalisatie zal mogen indienen. De hoofdafdeling Vreemdelingenzaken reageert hiermee op kritiek, die de Ware Tijd maandag hierover had gepubliceerd. Er ontstond verwarring naar aanleiding van de mening van een ondernemer over de versoepelde aanvraagmethode. Hij had namelijk het idee dat het online indienen van aanvragen geen betrekking heeft op stagiaires.

Echter, de onderdirecteur van de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken, Rachelle Groenveld, verduidelijkt dat ook stagiaires online hun aanvraag tot verblijf zullen mogen indienen. Zij zegt weliswaar tegen de Ware Tijd dat aanvragers aan de voorwaarden van de Vreemdelingenregelgeving zullen moeten voldoen voor een verblijfsvergunning.

Vreemdelingen kunnen vanaf 15 oktober via een nieuwe website een aanvraag tot verblijf indienen. De dienst is genaamd VZ Online en is voor het digitaal indienen van de aanvraag tot verblijf of verlenging van verblijf of vestiging en naturalisatie door personen die legaal in Suriname willen verblijven. Binnen veertien werkdagen nadat de aanvraag zal zijn gedaan, zal beoordeeld worden of ze compleet is en voldoet aan de Vreemdelingenwet. “De aanvrager zal steeds worden geïnformeerd over de voortgang van de aanvraag tot het moment dat betrokkene de verblijfsvergunning kan ophalen.” Het ministerie wil met dit nieuwe systeem de wachttijden voor het afhandelen van aanvragen die aan de voorwaarden voldoen, drastisch terugbrengen. DWT

Comments are closed.