IDB bespreekt projecten agrarische sector met LVV

Minister Elias op werkbezoek bij BOG
mei 1, 2018
Reorganisatie douane leidt tot onrust
mei 2, 2018
Show all

IDB bespreekt projecten agrarische sector met LVV

Een delegatie van de Inter-American Development Bank (IDB) heeft een bezoek gebracht aan de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Lekhram Soerdjan, om hem te informeren over de projecten die door de bank gefinancierd worden. Het gaat om het lopend project ter verbetering van de voedselveiligheid, waaronder de afbouw van laboratorium faciliteiten en de uitvoering innovatieve projecten.

Tijdens deze bijeenkomst is ook gesproken over de voorbereiding van een nieuwe investering in de infrastructuur en de kwaliteit van agrarische statistieken. Met betrekking tot het onderdeel statistieken is overeengekomen dat het volgende zal worden gefinancierd: de landbouwtelling voor 2020, twee steekproefonderzoeken en institutionele versterking van activiteiten van het ministerie van LVV. Betrouwbare en actuele agrarische statistieken zijn voorwaarden voor een goede planning en beleid.

In het project betreffende investering in de infrastructuur is opgenomen de rehabilitatie van zes (6) waterschappen in het district Nickerie onder andere Clara Polder, Wasima, Paradise en Longmay, en Nanni en Bruto polder. Na de rehabilitatie zal het beheer en onderhoud van de waterschappen worden overgedragen aan de desbetreffende waterschapsbesturen. Met dit project wordt getracht om de waterhuishouding in die gebieden efficiënter en effectiever te beheren. De uitvoering van dit project zal voor de agrarische sector, in het bijzonder de rijstsector, een grote ondersteuning betekenen.

Comments are closed.