HUURPENNING IN SRD PAS ALS WETGEVING GEMAAKT IS

CBvS stelt koers voor vandaag op SRD 5,701 voor de US$
mei 11, 2016
6e Clark Accord Lezing vanavond in restaurant Spice Quest
mei 11, 2016
Show all

HUURPENNING IN SRD PAS ALS WETGEVING GEMAAKT IS

De verouderde bepalingen in het Burgerlijk Wetboek die het huren en verhuren regelen, zullen worden aangepast. Burgers die kunnen aantonen dat zij een derde of meer van hun inkomen besteden aan huurpenningen kunnen compensatie krijgen, wanneer de wet is herzien. De compensatie zal worden toegekend, nadat de huurwaarde van het pand is vastgesteld.

Raadsadviseur Winston Lackin zegt dat de wetswijziging erin moet resulteren dat huurders beschermd worden tegen verhuurders. “De DNA gaat de wetgeving bekijken om na te gaan hoe huurders te beschermen.” De gedachte achter het afstappen van het betalen van huurpenningen in valuta naar Surinaamse dollar moet ook ervoor zorgen dat de Surinaamse munt zoveel mogelijk beschermd wordt en dat betaling zoveel mogelijk in de nationale munt plaatsvindt. Volgens de raadsadviseur vloeit het voorstel voort uit een brief van Ravaksur en de Bond van Leraren, waarin zij hebben aangegeven dat hun leden een bepaald deel van hun salaris uitgeven aan huur in valuta.

Op de vraag waaraan de verhuurders die hun huur in valuta voldoen toe zijn, zegt Lackin: “De verandering komt wanneer het wetsproductis afgerond.” In de wet komt ook een belastingmaatregel voor de verhuurder die inkomstenbelastingverhogend moet werken. Het verbieden van het verhuren van woningen en gebouwen in vreemde valuta is in maart door president Desi Bouterse aangekondigd. DWTonline

Comments are closed.