Houdt afbetalingssysteem sociaal zwakke ouders in stand

Politie geeft informatie vrij over lugubere moord op vissers voor de kust – Onderzoek Isis-dreiging levert tot zover niets op
juni 1, 2018
Fibos verhoogt ouderbijdrage:
juni 1, 2018
Show all

Houdt afbetalingssysteem sociaal zwakke ouders in stand

Het afbetalingssysteem voor ouders met meerdere kinderen op een bijzondere school wordt in stand gehouden. Dit verzekert Mildred Demon, de voorzitter van de Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs Suriname (FIBOS). De FIBOS heeft de ouderbijdrage voor haar scholen per 2018-2019, gesteld op SRD 250 per basisschoolleerling, SRD 275 voor de Mulo en SRD 300 voor een leerling van het LBO. Demon zegt dat de aankondiging nu is gedaan zodat sociaal zwakke ouders er rekening mee kunnen, vóór de start van het nieuwe schooljaar.

Mildred Demon, FIBOS-voorzitter. De ouderbijdrage voor de scholen binnen het bijzonder onderwijs wordt heringevoerd. Dat was aan het begin van dit schooljaar ook het plan, maar door ingrijpen van ex-Onderwijsminister Robert Peneux werd deze extra belasting voor ouders afgewenteld. De subsidiegelden van de overheid worden echter niet op tijd uitgekeerd en dat zorgt voor een achterstand in onder meer het onderhoud van de scholen en terreinen. Op basis van de berekeningen van een consultant blijkt dat er per kind SRD 406 nodig is om kostendekkend te draaien. Volgens Demon liggen de aangekondigde bedragen er ver onder om de ouders niet meer dan nodig te belasten.

Comments are closed.