Hof kijkt uit naar uitzetten verzelfstandigingstraject

Leerkrachten gestrand op Pokigron
oktober 3, 2017
Nog drie vermisten na orkaan Irma op Sint-Maarten
oktober 3, 2017
Show all

Hof kijkt uit naar uitzetten verzelfstandigingstraject

Het Hof van Justitie (HvJ) heeft maandag tijdens de buitengewone openbare bijeenkomst het zittingsjaar 2017-2018 geopend in het gerechtsgebouw aan de Wulfinghstraat. “De rechtsstaat in deze natie is in ontwikkeling en groeiende en de gezonde spanningsvelden en kritieken die zich bij tijd en wijle manifesteren, zijn niets anders dan groeipijnen daarvan”, merkte waarnemend hofpresident Iwan Rasoelbaks op in zijn openingstoespraak.

Bij de groei en wording van de rechtsstaat is gedegen en constante communicatie tussen de Staatsmachten van onschatbare waarde, “omdat de drie Staatsmachten onderworpen zijn aan de Rule of Law”. De hofpresident gaf aan dat er “om uiteenlopende redenen jarenlang te weinig geïnvesteerd is in beleidsprogramma’s van de rechterlijke macht”. Het hof heeft de uitvoering van de beleidsprogramma’s 2017-2018 begroot op SRD 7.066.000. De operationele uitgaven zijn geraamd op SRD 19.997.000. Het hof hoopt op ongewijzigde goedkeuring en op tijdige beschikbaarstelling, zodat de eerste stappen van het voorgenomen beleid gezet kunnen worden in 2018.

Het eigen beleidsprogramma ‘Speerpunten van de Rechtspraak’ uit 2015-2016, zal bij gunstigere financieel-economische omstandigheden en goedkeuring van donormiddelen pas dit zittingsjaar deels in uitvoering genomen kunnen worden. Deze speerpunten zijn deel van het ontwikkelingsplan 2017-2021 en fasegewijs uitgezet in de nieuwe begrotingsbijdrage van het hof.

De fasen zullen elkaar opvolgen in de begrotingen van de komende jaren. Gedeeltelijke goedkeuring van de beleidsprogramma’s conform de ingediende begroting 2017-2018 en stagnatie in beschikbaarstelling van middelen, zullen zorgen dat “de uitvoering onontkomelijk wordt doorgeschoven naar het volgende begrotingsjaar en zal er geïmproviseerd moeten worden om de targets te halen”. Een gedeelte van de investeringen komt uit donormiddelen via de overheid.

Comments are closed.