HI en CIS werken samen voor ontwikkeling natuurpotentieel

Nederlandse Raad heeft Hof steun toegezegd
februari 23, 2016
Bijzonder Onderwijs wordt opgenomen in Onderwijsplan
februari 23, 2016
Show all

HI en CIS werken samen voor ontwikkeling natuurpotentieel

Het ministerie van Handel en Industrie (HI) en Conservation International Suriname (CIS) hebben maandagavond een intentieverklaring getekend. Hierin wordt beijverd voor behoud van de natuur en het internationaal positioneren van Suriname als groen land.

HI zegt in de frontlinie te staan als het gaat om het zoeken naar nieuwe economische ontwikkelingsmodellen welke niet langer alleen gericht zullen zijn op de mijnbouwsector. Het beleid van het ministerie is gericht op diversificatie, versnelde ontwikkeling en groei van de economie. Hierbinnen past de bewuste keuze voor een visie waarbij de natuur nadrukkelijk gezien wordt als bron van ontwikkeling.

Minister Sieglien Burleson is volgens HI een groot voorstander van het hand-in-hand laten gaan van economische vooruitgang en natuurbescherming. Bij het ontwikkelen van de economie zal daarom een ‘Green Growth Strategy’ worden geïncorporeerd. Dit is een principe waarbij het natuurlijk kapitaal in het middelpunt van de ontwikkeling staat en dus een economische groei behelst die gebruik maakt van de natuurlijke hulpbronnen op een duurzame natuur.

De samenwerking met CIS zal gericht zijn op het exploreren van de potentie van Suriname voor het benutten van zijn natuurlijk kapitaal, dat in de vorm van bos, water en zee in overvloed aanwezig is. Een belangrijk onderdeel van de samenwerking vormt het actiever betrekken van de districten bij de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen die duurzaam van karakter zullen moeten zijn. Het gaat hierbij om zowel de bijdrage aan de groei van de economie, de ontwikkeling van de mens zelf, alsook de impact op de natuur. STARNWS

Comments are closed.