Hervatten nieuwe financieringsaanvragen voor studieleningen

Lions Club Kwatta overhandigt beademingsapparaat aan president Santokhi
augustus 30, 2021
Sportverslagen – 30 augustus 2021
augustus 30, 2021
Show all

Hervatten nieuwe financieringsaanvragen voor studieleningen

Met genoegen maakt de Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V. (NOB) – in de hoedanigheid van Beheerder van het Fonds Studiefinanciering Suriname (FSS) – bekend dat, na vele inspanningen vanuit de regering en de NOB, er middelen zijn vrijgemaakt ten behoeve van het FSS. Hierdoor is de NOB wederom in staat om uit dit fonds nieuwe studieleningen te verstrekken aan studenten van het universitair en hoger beroepsonderwijs. Met ingang van 01 september 2021 worden studenten wederom in de gelegenheid gesteld om een aanvraag voor studielening in te dienen bij het Fonds Studiefinanciering Suriname (FSS) voor het collegejaar 2021-2022. Studenten kunnen hun aanvraag voor studiefinanciering indienen bij de NOB. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar onze website: www.fss.nobsuriname.sr.

Comments are closed.