Herstel sluisdeur pompgemaal Wageningen afgerond

Dagbladen overzicht – 5 juli 2019
juli 5, 2019
Behandeling Comptabiliteitswet opgehouden door onvoorbereide regering
juli 5, 2019
Show all

Herstel sluisdeur pompgemaal Wageningen afgerond

De defecte sluisdeur van de schutsluis bij het pompgemaal van Wageningen is hersteld. Volgens het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) wordt het zo gauw als mogelijk weer op zijn plaats zijn gezet. Het pompgemaal van Wageningen bezit vier deuren. Een begaf het op 19 juni en de herstelwerkzaamheden vingen ruim een week daarna aan. De voorlichtingsdienst van het ministerie legt uit dat de sluisdeur van bijkans 11 jaar oud het begaf vanwege ouderdom en de grote druk van de hoge waterstand in de Nickerierivier. De sluis is belangrijk voor de irrigatie en drainage van de arealen in de Middenstandspolder en Wageningen, omdat daardoor het water niet terugstroomt naar de rivier. Door het defect liep de padie-inzaai op enkele plekken stagnatie op. Met het herstel van de sluisdeur zal de watertoevoer naar de verschillende landbouwgebieden in het gebied weer effectief kunnen plaatsvinden.

Comments are closed.